Apolo Sept Ultra – концентрат за дезинфекция

21.84 лв.100.80 лв.

Общо цена с ДДС:
Единична цена с ДДС:

Концентриран биоциден препарат за дезинфекция на големи водоустойчиви повърхности и съоръжения. Разфасовки 1 л. и  5 л.

  • Безплатна доставка за град София
  • Минимална сума на поръчка - 70 лв.
  • Срок за доставка от 2 до 5 работни дни
Платежни методи:
Код: DET15495

Бърза поръчка и консултация


Биоцидът е концентрат за дезинфекция на големи водоустойчиви повърхности и съоръжения

Активни вещества: Алкил (C 12-16 ) диметилбензиламониев хлорид – 15 g/ 100 g
Дидецилдиметиламониев хлорид – 28 g/100g

Област на приложение:

Биоцидът е дезинфектант с бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans, Aspergillus brasiliensis) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, като областта на приложение е дезинфекция на водоустойчиви повърхности (подове, стени, санитарен фаянс, плотове), съоръжения, оборудване и предмети в обекти за производство, преработка, разпространение и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, заведения за обществено хранене, обществен транспорт, социални домове, индустриални обекти (козметични, фармацевтични и др.), офиси, жилищни сгради.

Начин на употреба:

Биоцидът е концентрат, от който преди употреба се приготвят водни работни разтвори с концентрация 0.1% (10 ml биоцид до 10 L вода) или 0.25% ( 25 ml биоцид до 10 L вода). Работните разтвори могат да се приготвят ръчно или с помощта на дозиращо устройство. При ръчно приготвяне, към питейната вода се добавя указаното количество биоцид. Следва добро разбъркване, след което разтворът е готов за употреба. Няма изисквания по отношение на твърдостта на водата. Работният разтвор на биоцида се нанася върху повърхностите чрез напръскване с професионални пръскачки или с опаковка със спрей-помпа, чрез забърсване с моп или бърсалка, или чрез потапяне (за малки предмети) до пълното омокряне.

Време на въздействие:

5 минути за 0.25% разтвор и 15 минути за 0.1% разтвор.

Разходна норма:

до пълно омокряне на повърхността. При потапяне, предметите трябва да останат напълно потопени в работния разтвор за цялото време на въздействие. След третиране на големи повърхности, помещенията се проветряват добре. При третиране на повърхности, влизащи в контакт с храни и фуражи, след изтичане на времето на въздействие повърхностите се забърсват с вода, до пълното отстраняване на остатъците от биоцида.

Scroll to Top